Oostvaardersplassen (vogelhut de Schollevaar) op 17 augustus 2019Jonge Zeearend bij de ganzenVlucht Casarca's

Lepelaar

Wellicht oefenen prooioverdracht jonge zeearenden

Een kemphaan of bosruiter

Waarschijnlijk een oeverloperjonge boerenzwaluwen

Foeragerende jonge zeearendAanval jonge zeearend op de ganzen